Servei d'acollida

El servei d'acollida ofereix l'acollida dels infants (de P3 fins a 6è) des de les 7:30 a les 9:00.

Novetat!!! El procés d'inscripció al servei d'acollida és en línia. A l'apartat d'inscripcions teniu l'enllaç que us portarà directament a la plataforma per inscriure als vostres fills i filles.

Normativa a tenir en compte:

- Les activitats es realitzaran amb un mínim de 10 infants inscrits, si
no l’activitat quedarà suspesa.
- El servei d’acollida començarà el primer dia d’escola.

Quotes de les activitats:

-- Les quotes es cobraran a mes vençut, entre l’1 i el 5 de cada mes.
- La quota serà fixa per a tots els mesos, inclosos els que tenen festa
(Nadal, Setmana Santa...).
- En cas de devolució, se li afegirà un cost de comissió de 7 euros.
Les famílies amb 2 mesos de rebuts pendents, no podran continuar
en l’activitat fins que liquidin les quotes pendents.

Altes/baixes i canvi d'una activitat:
- La baixa s’ha d’avisar deu dies abans de la finalització del mes. En
cas contrari, no serà efectiva la baixa i es procedirà al cobrament del
rebut del mes següent.
- Per donar-se de baixa és imprescindible posar-se en contacte amb
el coordinador o a l’adreça de correu electrònic extraescolars@menjares.com.

Preus:

Servei d'acollida matinal fixe 7:30 a 9:00

5 dies: 38 Euros (soci) 43 Euros (no soci)

4 dies: 34 Euros (soci) 39 Euros (no soci)

3 dies: 30 Euros (soci) 35 Euros (no soci)

2 dies: 26 Euros (soci) 31 Euros (no soci)

1 dia: 22 Euros (soci) 27 Euros (no soci)

Esporàdic: 4 Euros 

Servei d'acollida matinal fixe 7:45 a 9:00

5 dies: 32 Euros (soci) 37 Euros (no soci)

4 dies: 28 Euros (soci) 33 Euros (no soci)

3 dies: 24 Euros (soci) 29 Euros (no soci)

2 dies: 20 Euros (soci) 25 Euros (no soci)

1 dia:  15 Euros (soci) 20 Euros (no soci)

Esporàdic: 4 Euros 

Servei d'acollida matinal fixe 8:15 a 9:00

5 dies: 20 Euros (soci) 25 Euros (no soci)

4 dies: 18 Euros (soci) 23 Euros (no soci)

3 dies: 16 Euros (soci) 21 Euros (no soci)

2 dies: 14 Euros (soci) 19 Euros (no soci)

1 dia:  10 Euros (soci) 15 Euros (no soci)

Esporàdic: 4 Euros 

Durant aquesta franja horària es duran a terme activitats que anirem penjant en aquest apartat.