top of page

Servei d'acollida

El servei d'acollida ofereix l'acollida dels infants (de P3 fins a 6è) des de les 7:30 a les 9:00.

Novetat!!! El procés d'inscripció al servei d'acollida és en línia. A l'apartat d'inscripcions teniu l'enllaç que us portarà directament a la plataforma per inscriure als vostres fills i filles.

Normativa a tenir en compte:

- Les activitats es realitzaran amb un mínim de 10 infants inscrits, si
no l’activitat quedarà suspesa.
- El servei d’acollida començarà el primer dia d’escola.

Quotes de les activitats:

-- Les quotes es cobraran a mes vençut, entre l’1 i el 5 de cada mes.
- La quota serà fixa per a tots els mesos, inclosos els que tenen festa
(Nadal, Setmana Santa...).
- En cas de devolució, se li afegirà un cost de comissió de 7 euros.
Les famílies amb 2 mesos de rebuts pendents, no podran continuar
en l’activitat fins que liquidin les quotes pendents.

Altes/baixes i canvi d'una activitat:
- La baixa s’ha d’avisar deu dies abans de la finalització del mes. En
cas contrari, no serà efectiva la baixa i es procedirà al cobrament del
rebut del mes següent.
- Per donar-se de baixa és imprescindible posar-se en contacte amb
la coordinadora o a l’adreça de correu electrònic extraescoalrs@menjares.com.

Preus:

Acollida matí fixe 2 dies:

De 7:30 a 9:00: 28,28 Euros

De 8:00 a 9:00: 21,21 Euros

De 8:30 a 9:00: 13,13 Euros

Acollida matí fixe 3 dies:

De 7:30 a 9:00: 34,32 Euros

De 8:00 a 9:00: 24,24 Euros

De 8:30 a 9:00: 15,15 Euros

Acollida matí fixe 4 dies:

De 7:30 a 9:00: 40,40 Euros

De 8:00 a 9:00: 27,27 Euros

De 8:30 a 9:00: 17,17 Euros

Acollida matí fixe 5 dies:

De 7:30 a 9:00: 45,45 Euros

De 8:00 a 9:00: 30,30 Euros

De 8:30 a 9:00: 20,20 Euros

Acollida matí esporàdica:

De 7:30 a 9:00: 4,04 Euros

De 8:00 a 9:00: 3,03 Euros

De 8:30 a 9:00: 2,02 Euros

Acollida tarda fixe 5 dies:

1 hora: 30,30 Euros

30 minuts: 20,20 Euros

Acollida tarda fixe 5 dies:

1 hora: 3,03 Euros

30 minuts: 2,02 Euros

Durant aquesta franja horària es duran a terme activitats que anirem penjant en aquest apartat.

bottom of page